همفکران
1400/09/30
09:31
تغییر سهام سهامداران عمده/ حقیقی ها خریدار کوچکترها

در تصویر زیر تحرکات حقوقی‌ها و بازار گردان ها را طی دادوستدهای روز معاملاتی گذشته مشاهده می‌کنید...

وخارزم فروشنده ۸ میلیون سهمی وپاسار بود.


بپاس برای چندمین روز متوالی خریدار اتکای و فروشنده آریان بود. این شرکت بیمه ای ۲میلیون سهم اتکای را خرید و فروشنده ۱.۲ میلیون سهمی آریان بود.


صندوق بازنشستگی ۱.۷ میلون سهم وغدیر . ۵.۵ میلیون سهم فملی خریداری کرد.


حقوقی و بازارگردان وبصادر فروشنده ۱۸ میلیون سهمی این نماد بودند.


گروه سرمایه گذاری امید ۱۰ میلیون سهم وهور، ۱ میلوین سهم کچاد و ۱.۴ میلیون سهم کگل خریداری کرد.


در حالی که بیشتر بانکی ها حقوقی ها و بازارگردانانشان فروشنده بودند، بانک پارسیان خریدار ۹ میلیون سهمی داشت.


زرین شهر سرانه خریدش را در اپال بیشتر کرد و به ۲.۶ میلیون سهم رساند.


حقوقی در وصنعت ۱۲ میلیون سهم فروخت ولی حقیقی خریدار ۳ میلیون سهمی بود.


صندوق سرمایه گذاری خبرگان اهداف که همچنان به خریدهایش در شپنا ادامه می دهد، دیروز نیز ۱۰ میلیون سهم دیگر خرید.
انتهای خبر

0
0