مجید سلطانی
1401/02/23
21:43
همسر دو کوون از پلیس کره درخواست حفاظت شخصی اضطراری کرد. در ساعت 6:23 بعدازظهر، 11 می، مردی ناشناس زنگ خانه شخصی یکی از بنیانگذاران Terra، دو کوون...

همسر دو کوون از پلیس کره درخواست حفاظت شخصی اضطراری کرد.در ساعت ۶:۲۳ بعدازظهر، ۱۱ می، مردی ناشناس زنگ خانه شخصی یکی از بنیانگذاران Terra، دو کوون، را زد و از همسر دو کوون پرسید که آیا شوهرش در خانه است یا خیر. پلیس به عنوان بخشی از تحقیقات در حال ردیابی یک مظنون است.

انتهای خبر

0
0