بهنام صمدی
1399/08/11
17:16
اونی که دارید ازش نوسان می‌گیرید جیب مردم نیست، اعصاب و روانشون هست! دلار دیشب ۲۶۵۰۰ اما الان ۲۸۵۰۰ بازار دلار بی‌توجه به نتیجه انتخابات آمریکا ...

اونی که دارید ازش نوسان می‌گیرید جیب مردم نیست، اعصاب و روانشون هست!دلار دیشب ۲۶۵۰۰ اما الان ۲۸۵۰۰بازار دلار بی‌توجه به نتیجه انتخابات آمریکا داره نوسان می‌کنه بورس اما بازگشایی سفارت در ۱۳ آبان رو هم پیشخور کرد


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0