پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
23:50
♦️بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را به‌روزرسانی کرد 🔹بانک مرکزی در راستای قانون انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات فهرست تسهیلات و...

♦️بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را به‌روزرسانی کرد🔹بانک مرکزی در راستای قانون انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات فهرست تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری شبکه بانکی را به‌روزرسانی کرد.
جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rWr


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0