سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/07
08:42
#پالایشی ✍️ در گروه پالایشی فشار عرضه‌ها کمرشکن است. برخی معتقدند بحث واگذاری سهام پالایشی به بانکها به عنوان رد دیون موجب شده تا اصلاح قیمت در ای...

#پالایشی✍️ در گروه پالایشی فشار عرضه‌ها کمرشکن است. برخی معتقدند بحث واگذاری سهام پالایشی به بانکها به عنوان رد دیون موجب شده تا اصلاح قیمت در این نمادها تداوم یابد. به نظر اتفاقات مربوط به #پالایش‌یکم بیشترین نقش را در ایجاد بی‌اعتمادی بازار داشته است.📉 در این گروه #شپنا به سمت حمایت ۱.۲۴۰ تومانی برابر با کف قبلی خود در شاخص ۱.۲ میلیون واحدی در حرکت است ! به نظر می‌رسد تنها حمایتی که می‌تواند این نماد را رام کند، سطح حمایتی مذکور باشد.🔰 در #شبریز شرایط می‌تواند بهتر باشد. این شرکت برنامه افزایش سرمایه بیش از ۱۵۰ درصدی را در دستور کار دارد و از طرف دیگر تحولات مثبت در زیرمجموعه‌ها سود او را تقویت خواهد کرد. محدوده ۲.۸۵۰ – ۲.۹۰۰ تومان مهمترین سطح حمایتی تبریزی‌ها خواهد بود.✅ در نفتی‌ها گزارش ماهانه خوبی از #شپاس منتشر شده است. انتظار می‌رود این شرکت سود خوبی در دوره ۹ ماهه محقق نماید. بر این اساس احتمالا در قیمت‌های ۲.۰۵۰ – ۲.۱۰۰ تومانی شاهد تقویت تقاضا در شپاس باشیم.انتهای خبر

0
0