آواتحلیل
1399/10/29
10:41
#بررسی_گزارش_کدال #غشهداب 📌 غشهداب با سرمایه جدید در نه ماهه ۱۰۴ میلیارد تومان سود خالص (۲۲۶ ریال به ازای هر سهم) محقق کرده که نسبت به مدت مشابه...

#بررسی_گزارش_کدال #غشهداب📌 غشهداب با سرمایه جدید در نه ماهه ۱۰۴ میلیارد تومان سود خالص (۲۲۶ ریال به ازای هر سهم) محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳٪ رشد داشته است.

انتهای خبر

0
0