بورس۲۴
1401/04/01
19:00
«فسرب»توضیحاتی در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت ملی سرب و روی ایران در خصوص ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شفاف سازی کرد.

«فسرب»توضیحاتی در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ملی سرب و روی ایران در خصوص ارائه توضیحات در خصوص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شفاف سازی کرد.شرکت در رابطه با بند ۷ گزارش حسابرس عدم رفع کامل تعهدات ارزی در خصوص فروش شمش روی اعلام نمود تعهد ارزی شرکت برای عملکرد سال ۹۹ مبلغ ۴،۴۲۷،۶۷۵ دلار بوده که این شرکت مبلغ ۱۱،۲۴۰،۰۰۰ یورو ثبت سفارش واردات ۲۰هزار تن خاک نموده است.


فسرب
انتهای خبر

0
0