بتاسهم
1401/02/28
15:25
#کاما در 12ماهه تلفیقی 373 ریال و در سود اصلی 263 ریال سود محقق کرده است و در توضیح اورده است که مجامع شرکتهای فرعی ( ذوب روی اصفهان-شاهین روی سپ...

#کاما در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۷۳ ریال و در سود اصلی ۲۶۳ ریال سود محقق کرده است و در توضیح اورده است که مجامع شرکتهای فرعی ( ذوب روی اصفهان-شاهین روی سپاهان-کانی کربن طبس) تا کنون برگزار نگردیده است و سود سهام دریافتنی مصوب در سرفصل درامدهای سرمایه گذاری منعکس نمیباشد متعاقبا پس از برگزاری مجامع اصلاحات مربوط در عملکرد سال ۱۴۰۰ اعمال میشود.


انتهای خبر

0
0