بورس پلنر
1401/02/19
14:02
📌بازار بورس ۱۹ اردیبهشت / پایان منفی بازار با ریزش شاخص‌ها شاخص کل بورس: ۱,۵۴۰,۱۶۴.۵۱ تغییر نسبت به دیروز 🔻۱۲,۸۷۷.۸۳- شاخص کل هم‌وزن بورس: ۴۲۶,۸۰...

📌 بازار بورس ۱۹ اردیبهشت / پایان منفی بازار با ریزش شاخص‌ها


شاخص کل بورس: ۱,۵۴۰,۱۶۴.۵۱


تغییر نسبت به دیروز 🔻۱۲,۸۷۷.۸۳-شاخص کل هم‌وزن بورس: ۴۲۶,۸۰۲.۶۹


تغییر نسبت به دیروز 🔻۲,۲۰۸.۹۸-نمادهای #فارس، #شبندر و #شستا به ترتیب با ۱۳۵۳، ۱۰۴۶ و ۱۰۲۸ واحد تاثیر منفی، بیشترین اثر کاهشی را بر ریزش شاخص کل بازار بورس امروز داشتند.شاخص کل فرابورس: ۲۱,۰۹۵.۱۲


تغییر نسبت به دیروز 🔻 ۱۰۷.۵۰-نمادهای #آریا، #غصینو و #فرابورس به ترتیب با ۹۵، ۱۴ و ۱۰ واحد تاثیر منفی، بر روند نزولی شاخص کل فرابورس امروز تاثیر داشتند.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0