نوسانگیر بازار سرمایه
1399/10/07
10:04
✳️ #رنیک به رنج مثبت رسید 📌 قدرت خریدار در حال افزایش 🔸️با عبور از مقاومت 3000 تومان ، هدف 4300 تومان قابل دسترس است #نبض_بازار ✅ @Navasani

✳️ #رنیک به رنج مثبت رسید📌 قدرت خریدار در حال افزایش🔸️با عبور از مقاومت ۳۰۰۰ تومان ، هدف ۴۳۰۰ تومان قابل دسترس است#نبض_بازار✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0