بورس۲۴
1401/02/06
13:07
تحقق سود ۲۱ میلیارد تومانی «اعتلا» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

تحقق سود 21 میلیارد تومانی «اعتلا» در فروردین ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه ۴ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در فروردین ماه از معاملات خود ۲۱ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۹۸۱ میلیارد تومان رسید و ۸۸ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

اعتلا
انتهای خبر

0
0