کدال۳۶۰
1401/02/12
14:18
#کسرام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاح...

#کسرام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت پارس سرام
۱۴۰۱-۰۲-۱۲ ۱۴:۱۹:۴۶ (۸۷۷۷۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0