کدال۳۶۰
1400/12/28
14:05
#کروی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت توسعه معادن روی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری سهام ...

#کروی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت توسعه معادن روی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ کروی با سرمایه ثبت شده ۲,۴۱۳,۹۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۸,۳۲۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۱۴۰,۴۰۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳,۷۸۲٪ به مبلغ ۸۳,۰۸۴,۸۵۳ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۴:۰۵:۳۱ (۸۶۴۳۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0