کدال۳۶۰
1399/08/28
14:15
#قتربت اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) شرکت قند تربت حیدریه ▪️ شرکت قند تربت حیدریه در دوره ...

#قتربت


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت قند تربت حیدریه▪️ شرکت قند تربت حیدریه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به ازای هر سهم ۳۱۷ ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل۲۵۲٪ افزایش زیان داشته است.▪️ «قتربت» با سرمایه ثبت شده ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مبلغ ۴۶,۵۲۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۴:۱۶:۰۶ (۶۹۳۱۷۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0