نبسا
1399/08/11
22:31
انتخابات آمریکا بایدن ۵۱% ترامپ ۴۴% فلوریدا با ۲۹ رای الکترال از کلیدی ترین ایالت‌ها به شمار می رود بایدن در این ایالت تنها ۲% پیشتاز است.

انتخابات آمریکا


بایدن ۵۱٪ ترامپ ۴۴٪


فلوریدا با ۲۹ رای الکترال از کلیدی ترین ایالت‌ها به شمار می رود بایدن در این ایالت تنها ۲٪ پیشتاز است.
انتهای خبر

0
0