خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/24
19:30
شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر | 📆 1399/08/24 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 24,212 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 10,200 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

شرکت سرمایه گذاری غدیر | #وغدیر |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۴,۲۱۲🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۰,۲۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۲➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0