ایبنا
1401/05/30
13:53
📌 پرداخت ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن محمود شایان؛ مدیرعامل بانک مسکن: 🔷بانک مسکن تاکنون ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سا...

📌 پرداخت ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکنمحمود شایان؛ مدیرعامل بانک مسکن:🔷بانک مسکن تاکنون ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت برای نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است که این رقم چشمگیر نشانه‌ای از فعال بودن پروژه‌های مسکن در سراسر کشور دارد.🔷اگر در ۱۰ سال گذشته سهم مشارکت بانک‌ها از ۱۸ درصد به ۵ درصد تنزل پیدا کرد به منزله آن است که منابع بانکی به سایر بخش‌ها رفته و در بخش مسکن هزینه نشده است.🔷 از ابتدای امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شده که نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشت که به دلیل عملیاتی بودن پروژه‌ها است.انتهای خبر

0
0