کدال۳۶۰
1401/05/30
08:43
#وملی آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی ب...

#وملی


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۰۸:۴۴:۴۲ (۹۲۶۶۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0