سهم گلچین
1400/01/15
08:59
در دومین روز کاری در هفته جاری همچنان سهامداران در نقش فروشنده قرار دارند و همانطور که در مرحله پیش گشایش نظاره گر هستید 504 نماد در کف قیمت روزانه...

در دومین روز کاری در هفته جاری همچنان سهامداران در نقش فروشنده قرار دارند و همانطور که در مرحله پیش گشایش نظاره گر هستید ۵۰۴ نماد در کف قیمت روزانه به ارزش ۴ هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان قرار گرفتند. گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها تاکنون خوب و قابل قبول بوده اما با توجه به شرایط بازار و عدم واکنش سهامداران همچنان شاهد افزایش عرضه و فشار فروش هستیم.


انتهای خبر

0
0