کدال۳۶۰
1399/08/18
12:19
#شاروم آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشیمی ارومی...

#شاروم


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی ارومیه با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۲:۱۹:۵۱ (۶۹۰۱۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0