تارگت بورس
1399/09/04
20:11
📊#بساما_بروزرسانی 🔷حمله مجدد به مقاومت سقف کانال ترسیمی مجدد تکرار میکنم عبور از محدوده 2700 بسیار با اهمیت خواهد بود بنمودار سهم دقت کنید سوم...

📊#بساما_بروزرسانی🔷حمله مجدد به مقاومت سقف کانال ترسیمیمجدد تکرار میکنم عبور از محدوده ۲۷۰۰ بسیار با اهمیت خواهد بود
بنمودار سهم دقت کنیدسومین تلاش سهم در یک ماه گذشته برای خروج از قفس کانال
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۴ آذر ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0