تکنیکال ثنایی
1400/10/04
11:19
#تاپیکو در صورت تثبیت بالای1573تومان قابلیت رشد تا 2214را دارد.1400/10/05

#تاپیکو


در صورت تثبیت بالای۱۵۷۳تومان قابلیت رشد تا ۲۲۱۴را دارد.۱۴۰۰/۱۰/۰۵انتهای خبر

0
0