بورس پرس
1399/08/11
15:20
آمار جدید بانک مرکزی از حجم نقدینگی: ۲.۸ هزار هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از حجم نقدینگی اعلام کرد: این متغیر مهم در پایان شهریور با رشد ۱۷.۱ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته به ۲.۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد: در پایان شهریور ماه حجم نقدینگی ۲.۸ هزار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.


خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی


میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور سال جاری با ۳.۵ درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به ۵۵۵.۵ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۲۶.۱ درصد افزایش به ۱۳۹.۶ هزار میلیارد تومان رسید.


وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی


میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۰.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۲۹.۷ هزار میلیارد تومان و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۰.۴ درصد افت به ۹.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.


طی این مدت ،سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۸ درصد افزایش به ۳۰۲.۲ میلیارد تومان و میزان بدهی با ۶ درصد افزایش به ۱۲۹.۱ هزار میلیارد تومان رسید.


خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری


میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری ۷۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶.۴ درصد رشد داشته و میزان سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶.۴ هزار میلیاردتومان بوده که ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.


جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری با رشد ۴۴.۵ درصدی به ۹۰۹.۳ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی به بانک مرکزی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۹.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.


وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی


میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی ۱۹۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد داشته و جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی ۸۷۱.۷ هزار میلیارد تومان است که ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل منفی ۰.۸ درصد نسبت به شهریور ۹۸ کاهش داشته است.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


پایان پیام


انتهای خبر

0
0