پارسیس تحلیل
1399/08/11
20:26
#رانفور ارزش بازار رانفور به 25 هزار میلیارد تومان رسید -اصلاح قیمتی سهم از سقف تاریخی شاخص، 38% و بازدهی آن از ابتدای سال 38% می باشد. * رانفور ...

#رانفور


ارزش بازار رانفور به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید


-اصلاح قیمتی سهم از سقف تاریخی شاخص، ۳۸٪ و بازدهی آن از ابتدای سال ۳۸٪ می باشد.* رانفور در گزارش شش ماهه امسال ۵۴ تومان سود ساخت که در مدت شش ماهه پارسال ۵۷ تومان سود ساخته بود.*عمده درامد شرکت مربوط به تراکنش هاست (حدود۹۰٪ درآمد)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0