مدت: 30 ثانیهحجم: 1.2 مگابایت
بولتن اقتصادی
1400/05/24
09:33
ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس 🔹به نظر می رسد برخی با نادیده گرفتن محدودیتهای کرونایی ، قصد دارند قبل از ساعت 12 امروز از شهرها خارج شوند و به س...

ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس🔹به نظر می رسد برخی با نادیده گرفتن محدودیتهای کرونایی ، قصد دارند قبل از ساعت ۱۲ امروز از شهرها خارج شوند و به سفر بروندانتهای خبر

0
0