نوآوران امین
1400/01/16
13:00
پشم شیشه ایران (#کپشیر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۳۵....

پشم شیشه ایران (#کپشیر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳۵.۴ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۹.۱۴ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۶۱.۲۴ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0