بورس۲۴
1401/02/08
12:53
فروش ۷ ماهه «کسرام» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام در مدت ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۹ میلیارد تومان بود.

فروش 7 ماهه «کسرام» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام در مدت ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۲۹ میلیارد تومان بود.


کسرامکسرام
انتهای خبر

0
0