بورس۲۴
1401/04/13
14:53
عملکرد فصل بهار «وکبهمن» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده را منتشر نمود.

عملکرد فصل بهار «وکبهمن» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده حدود ،۶۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.که نسبت به مدت مشابه قبل ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.


وکبهمن
انتهای خبر

0
0