کارگزاری آبان
1401/05/30
08:06
📊#خفولا اطلاعیه 1401/05/30 *خدمات فنی فولاد یزد* افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موضوع مناقصه:بارگیر...

📊#خفولا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*خدمات فنی فولاد یزد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


موضوع مناقصه:بارگیری-کیسه چینی و بسته بندی سیمان


طرف برگزارکننده:سیمان خاش


شرح موضوع مناقصه(شامل تصریح شرکت در آن و نه نتیجه):به استحضار می¬رساندکه این شرکت در شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰درمناقصه با موضوع بارگیری-کیسه چینی و بسته بندی سیمانکارخانه سیمان خاش شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرایند قانونی در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد موضوع سریعا به اطلاع سهامداران محترم خواهدرسید.
انتهای خبر

0
0