کدال۳۶۰
1401/06/02
16:03
#داراب آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی داراب 1401-06-02 16:04:44 (928885) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#داراب


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت پتروشیمی داراب۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۰۴:۴۴ (۹۲۸۸۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0