نوآوران امین
1401/01/10
16:57
ذوب روی اصفهان (#فروی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱,۱۴۷.۶۱ درصد...

ذوب روی اصفهان (#فروی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱,۱۴۷.۶۱ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۳۲.۰۴ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۶.۸۶ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0