نوآوران امین
1400/01/08
10:14
جنرال مکانیک (#رنیک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسایی شده طی ...

جنرال مکانیک (#رنیک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ۱۲۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۱,۳۳۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵۰۳,۲۵۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۲,۷۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0