حامیان بورس ایران
1401/02/22
10:49
📌 تداوم ریزش ارزهای #دیحیتال به #فنا رفتند حمایت های مهمی را در این دو هفته نزولی از دست دادند بیت کوین ۲۶۸۵۸ دلار

📌 تداوم ریزش ارزهای #دیحیتال به #فنا رفتندحمایت های مهمی را در این دو هفته نزولی از دست دادندبیت کوین ۲۶۸۵۸ دلارانتهای خبر

0
0