کدال۳۶۰
1400/08/05
15:19
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/07/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 از محل واگذاری س...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲,۹۷۱,۲۶۹ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۴,۳۰۴,۶۰۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳٪ به مبلغ ۲۹۳,۸۱۶,۸۹۲ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۵:۱۹:۵۰ (۸۱۰۷۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0