بورس نیوز
1399/08/18
11:53
رییس نظام پزشکی: تهران را تعطیل کنید/ برای تنفس بیمارستانها و کمتر شدن شدت ابتلا، تهران نیاز به تعطیلی دو هفته ای دارد. سر چشمه را میشود با بیل گرفت اما اگر پر شد مهارش خیلی سخت خواهد شد.
انتهای خبر

0
0