پارسیس تحلیل
1399/12/04
20:30
#ماهانه #فخوز گزارش ماهانه فخوز نشان میدهد که در بهمن 1399 موفق به فروش 2,627 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 22 درصدی داشته...

#ماهانه #فخوزگزارش ماهانه فخوز نشان میدهد که در بهمن ۱۳۹۹ موفق به فروش ۲,۶۲۷ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۲ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲,۴۴۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۸ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲۶,۸۶۷ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0