کارگزاری آبان
1401/05/31
10:59
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,428,774 1131.8 واحد منفی ارزش بازار 53,919,312 میلیارد ریال ارزش معاملات 17,189 میلیارد ریال حجم معاملات 3.524 میلی...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۲۸,۷۷۴


۱۱۳۱.۸ واحد منفی


ارزش بازار ۵۳,۹۱۹,۳۱۲ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۷,۱۸۹ میلیارد ریال


حجم معاملات ۳.۵۲۴ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۱۱۲۲ واحد منفی


کگل ۹۰۰ واحد منفی


خودرو ۴۷۹ واحد مثبت


کچاد ۴۴۱ واحد منفی


شپنا ۲۵۱ واحد منفی


شستا ۲۱۶ واحد مثبت


کالا ۱۸۲ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0