کدال۳۶۰
1399/10/07
15:51
#خوساز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 577,2...

#خوساز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۵۷۷,۲۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۳٪ افزایش داشته است.▪️«خوساز» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۱۹,۸۷۶ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴,۴۵۶,۳۹۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۵۱:۱۹ (۷۰۶۶۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0