بورس آموز
1399/09/23
11:06
اگه دوست داشتید #دارایکم رو در محدوده 18000 با هدف نوسانی 20000 میتونید خرید بزنید ‎⚡️‌‏⚡️بورسآموز را دنبال کنید

اگه دوست داشتید #دارایکم رو در محدوده ۱۸۰۰۰ با هدف نوسانی ۲۰۰۰۰ میتونید خرید بزنید⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0