ایبنا
1399/08/10
19:10
📌شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد 🔹صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های...

📌شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد🔹صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.انتهای خبر

0
0