کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
13:30
ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ 1 آبان ماه 1401، مبلغ 2303 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق روند ارزش معاملات در روزهای اخیر ق...

ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مورخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، مبلغ ۲۳۰۳ میلیارد تومان بود.


در نمودار فوق روند ارزش معاملات در روزهای اخیر قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0