کدال۳۶۰
1400/12/14
10:44
#قنقش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت قند نقش جهان ▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره منت...

#قنقش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت قند نقش جهان
▪️ شرکت قند نقش جهان در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۳۹ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۷۵۷ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «قنقش» با سرمایه ثبت شده ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۳,۱۷۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۱۴ ۱۰:۴۴:۴۷ (۸۵۸۵۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0