حس ششم
1400/03/11
08:51
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۲۰۰ میلیون سهم #وسدید با حجم ۱۹۹ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۱۲۹ میلیون سهم #های_وب با حجم ۶۶ میل...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۲۰۰ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۱۹۹ میلیون سهم


#وسرضوی با حجم ۱۲۹ میلیون سهم


#های_وب با حجم ۶۶ میلیون سهم


#ثنوسا با حجم ۵۴ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0