بولتن اقتصادی
1399/10/28
11:59
قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز در تهران ▫️نتیجه بررسی میدانی از برخی واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان تصمیم خود ر...

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز در تهران▫️نتیجه بررسی میدانی از برخی واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان تصمیم خود را تغییر دادند و این تغییر رفتار طی دو ماه گذشته رخ داده است./ دنیای اقتصادانتهای خبر

0
0