بورس آموز
1399/09/19
17:15
✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند : #فیلتر_حقیقی #پول_سنگین 🔺یک حقیقی #بنیرو به ارزش 1 میلیاردو 540 🔺 یک حقیقی #زاگرس به ارزش 2 میل...

✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند :#فیلتر_حقیقی


#پول_سنگین🔺یک حقیقی #بنیرو به ارزش ۱ میلیاردو ۵۴۰🔺 یک حقیقی #زاگرس به ارزش ۲ میلیاردو ۲۴۰🔺 یک حقیقی #دی به ارزش ۱ میلیاردو ۵۰۰🔺 یک حقیقی #وکادو به ارزش ۱ میلیاردو ۴۲۰🔺یک حقیقی #فوکا به ارزش ۱ میلیاردو ۷۷۰🔺یک حقیقی #فاذر به ارزش ۲ میلیاردو ۹۳۰🔺یک حقیقی #همراه به ارزش ۱ میلیاردو ۶۶۰🔺 یک حقیقی #غصینو به ارزش ۱ میلیاردو ۹۱۰🔺 یک حقیقی #خبهمن به ارزش ۱ میلیاردو ۵۹۰🔺 یک حقیقی #خکاوه به ارزش ۱ میلیاردو ۹۸۰
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0