کدال۳۶۰
1399/11/14
11:45
#بنیرو اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت نیرو ترانس ▪️ شرکت نیرو ترانس در...

#بنیرو


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت نیرو ترانس
▪️ شرکت نیرو ترانس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰٪ در این دوره به ازای هر سهم ۷۶۱ ریال سود محقق کرده است.▪️ «بنیرو» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۱۴۲,۰۲۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۱:۴۶:۰۱ (۷۱۸۶۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0