پایگاه خبری انتخاب
1399/08/12
19:46
♦️ فاکس نیوز: اطراف کاخ سفید فنس کشی خواهد شد 🔹یک منبع مطلع انتظامی روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت، با شروع انتخابات در این هفته، فنس هایی در اطراف ک...

♦️ فاکس نیوز: اطراف کاخ سفید فنس کشی خواهد شد🔹یک منبع مطلع انتظامی روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت، با شروع انتخابات در این هفته، فنس هایی در اطراف کاخ سفید نصب خواهد شد.در حین ناآرامی های پس از قتل جورج فلوید نیز حصارکشی مشابهی اطراف کاخ سفید انجام شد. این نرده ها ۲ تا ۳ متر ارتفاع داشتند./انتخاب🔻اخبار لحظه به لحظه از انتخابات آمریکا را در لینک زیر در «انتخاب» بخوانیدentekhab.ir/۰۰۲Rb۵


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0