رویال بورس
1399/11/12
23:20
همتی: من خودم حامی بازار سرمایه هستم.تا اینجا هم کمک کردیم . بین بانکی نمیتواند ملاک موثری دربازار سرمایه باشد.مصمم هستیم نرخ بین بانکی را در میانگ...

همتی:


من خودم حامی بازار سرمایه هستم.تا اینجا هم کمک کردیم . بین بانکی نمیتواند ملاک موثری دربازار سرمایه باشد.مصمم هستیم نرخ بین بانکی را در میانگین قرار دهیم .بین ۱۴ تا ۲۲. میانگین ۱۸ تا ۱۸.۵ که هدف کاهش بین بانکی طی روزهای اتی استانتهای خبر

0
0