تارگت بورس
1399/08/19
21:39
📊#آرمان_بروزرسانی تارگت بعدی 800 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆19 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#آرمان_بروزرسانیتارگت بعدی ۸۰۰


💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆۱۹ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0