پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
20:48
♦️ باز شدن جاده‌ها و تعارف مجدد به کرونا با کدام منطق؟ ♦️ آیا وقت آن نرسیده که قبل از پشیمانی، محدودیت تردد را در شهر‌های زرد هم اعمال کنیم؟/انتخ...

♦️ باز شدن جاده‌ها و تعارف مجدد به کرونا با کدام منطق؟♦️ آیا وقت آن نرسیده که قبل از پشیمانی، محدودیت تردد را در شهر‌های زرد هم اعمال کنیم؟/انتخابجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VCM


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0